De vereniging


Ondernemersvereniging Heteren behartigt de belangen van alle aangesloten ondernemers in Heteren en omgeving en organiseert ontmoeting tussen ondernemers. We volgen relevante ontwikkelingen in het gebied, informeren onze leden hierover en ondernemen zo nodig actie. De vereniging bekommert zich, vanuit haar oorsprong als middenstandsvereniging, ook om de verbinding tussen ondernemers en de dorpsgemeenschap.

Agenda


Datum/tijd Evenement
25 februari 2019, 17:30 Ondernemersbijeenkomst Economisch Uitvoeringsprogramma
Zalencentrum De Bongerd, Heteren
14 mei 2019, 20:00 Algemene Ledenvergadering

Actueel